Documents necesaris per poder vendre la teva vivenda

19/03/2022
Fernando Lozano
Documents bàsics per a posar en venda un immoble.

Si has pensat a posar en venda el teu pis o casa i has pensat quina documentació has de tenir al dia per començar a comercialitzar-la, aquest post és el teu, som-hi.

Inicialment hi ha tres documents que has de tenir en regla i disponibles per a poder lliurar a un possible comprador de l'habitatge, aquests són:

Escriptura de compravenda o nota simple d'aquesta; L'escriptura de compravenda o la nota simple ens donarà la informació exacta de l'habitatge que s'està comprant, els seus actuals titulars i de les possibles càrregues que pugui haver-hi.

Cèdula d'habitabilitat; la cèdula d'habitabilitat és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè l'habitatge pugui ser habitable, a més ens dona una certa informació com a metres quadrats útils, capacitat màxima d'ocupació i referència cadastral.

Certificat d'eficiència energètica; El certificat d'eficiència energètica ens dona informació de sobre el consum energètic i les emissions de CO₂ de l'immoble que vendrem.Amb aquests documents pots començar oferint el teu habitatge en portals de venda de pisos o encarregar-li a un agent immobiliari que et realitzi la gestió.

Una vegada tinguis un comprador ferm i t'emplaci a signar l'escriptura de compravenda davant notari, hauràs d'aportar, a part de l'anterior, els següents documents:

Certificat d'estar al corrent de pagament amb la comunitat de propietaris.

Últim rebut d'IBI pagat

En cas que sigui exigible per l'antiguitat de l'edifici, l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici.

Aquests serien els documents bàsics que cal tenir per a començar a vendre un habitatge i els que el notari ens demanarà per a poder finalitzar el procés de compra, però cal tenir en compte que no totes les operacions i habitatges són iguals i ens podem trobar amb càrregues, prestecs, servituds, usdefruits, protecció oficial, drets de tanteig i retracte que ens obligués a realitzar més gestions i a aportar més documentació per a poder portar a bon port la venda. A vegades pot ser senzill, però a vegades pot ser un tema més complex, per la qual cosa et recomano que acudeixis a un professional per a poder realitzar la gestions i tenir-ho tot previst amb total seguretat.Espero que hagi estat d'ajuda tota aquesta informació i que sàpigues que si tens qualsevol dubte en relació al tema pots contactar amb mi, estaré encantat de poder ajudar-te.Fernando Lozano