Serveis

Els serveis que oferim als nostres clients són els següents :

 • Compra - venda de tot tipus d'immobles.
 • Lloguer de tot tipus d'immobles.
 • Administració i gestió de Comunitats de veïns.
 • Assessoria jurídica.
 • Assessoria empresarial i particular.
 • Assegurances de tot tipus.

Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria jurídica

Assessoria jurídica

El nostre departament d'Assessoria Jurídica us ofereix defensa i assessorament en matèria de:

 • Dret Civil. Reclamacions de quantitats (morositat), separacions, divorcis, parelles de fet, nul.litats matrimonials, accidents de circulació, herències, successions, testaments.
 • Dret Immobiliari. Arrendaments, desnonaments per manca de pagament de les rendes o altres causes, propietat horitzontal (conflictes en Comunitats de Propietaris), contractes de compravenda.
 • Dret Laboral. Acomiadaments, procediments laborals de l'empresa i del treballador. Obtenció d'invalidesa permanent i/o absoluta, accidents de treball.
 • Dret Administratiu. Reclamació dels particulars contra qualsevol administració Pública (Ajuntament, Diputació, Generalitat, Estat).
 • Dret Fiscal. Impostos, defensa i representació davant de l' Administració.

Assegurances

Assegurances